Quạt thải

Quạt và động cơ:
Quạt được sử dụng để tạo áp lên nguồn gió cấp, hồi hoặc thải trong các AHU. Có thể phân loại theo nhóm ứng dụng hoặc yêu cầu. (cánh hướng trước / sau, dây đai hoặc trực tiếp,…)
Liên hệ Hotline: 0969 723 446 - 0944 102 860

Thông tin chi tiết

Bình luận