AHU Tách Ẩm Ngưng Tụ

Tách ẩm có nghĩa là lấy nước ra khỏi không khí ẩm. Tách ẩm là quá trình làm giảm độ ẩm tuyệt đối của không khí ẩm. Có 2 nguyên lý tách ẩm cơ bản:
- Tách ẩm lợi dụng hiện tượng đọng sương bề mặt. (AHU tách ẩm ngưng tụ)
- Tách ẩm hấp thụ sử dụng rotor chứa chất hấp thụ (AHU tách ẩm hấp thụ)
AHU tách ẩm ngưng tụ.
- Nhằm điều khiển độ ẩm, việc tách ẩm với hệ thống tách ẩm ngưng là giải pháp tối ưu tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng suất lạnh với coil DX lạnh và coil DX nóng, máy nén.
- Kích
Liên hệ Hotline: 0969 723 446 - 0944 102 860

Thông tin chi tiết

Bình luận