AHU Tách Ẩm Hấp Thụ

Tách ẩm có nghĩa là lấy nước ra khỏi không khí ẩm. Tách ẩm là quá trình làm giảm độ ẩm tuyệt đối của không khí ẩm. Có 2 nguyên lý tách ẩm cơ bản:
- Tách ẩm lợi dụng hiện tượng đọng sương bề mặt. (AHU tách ẩm ngưng tụ)
- Tách ẩm hấp thụ sử dụng rotor chứa chất hấp thụ (AHU tách ẩm hấp thụ)
AHU tách ẩm hấp thụ.
Máy hút ẩm được tích hợp vào AHU nhằm làm khô không khí. Đặc biệt phù hợp đáp ứng được nhiệt độ và độ ẩm thấp.
Liên hệ Hotline: 0969 723 446 - 0944 102 860

Thông tin chi tiết

Bình luận